adresy zwrotne

ona nosi imię wy­so­kie­go sło­necz­ni­ka
któ­ry za­ko­cha­ny bar­dzo
od­wra­ca wnie­bo­wzię­tą gło­wę
z ty­sią­cem zło­ta­wych źre­nic (…) [Halina Poświatowska, ***ona nosi imię wysokiego słonecznika]

Czytaj dalej „adresy zwrotne”

Reklamy